Gulvvarme
Paroli gulvvarme 4 Varianter
 B 30 cm Glassilkevæv. 230 V - 130 W m2.   B 50 cm Glassilkevæv. 230 V - 130 W m2.   B 60 cm Glassilkevæv. 230 V - 130 W m2.   B 75 cm Glassilkevæv. 230 V - 130 W m2. 
fra DKK 485,-
-